_DXL0168_1920.JPG

Дари Пари

Приемаме дарения като продукти, насърчаваме личното участие на дарителите в дейността ни, в краен случай приемаме и пари при строга отчетност и пълна прозрачност.

 

Финансова подкрепа

Получател: Фондация "Доброволците на Свв. Георги"
IBAN: BG94BPBI79421200037192
SWIFT: BPBIBGSFXXX
Юробанк България ЕАД, Околовръстен път, София 1766, България